Konsultpartner

Ta experthjälp av våra arbetsmiljökonsulter
Add safety konsultpartner är ett partnerprogram framtaget för att underlätta för dig. Många företag och organisationer som har behov av systematiskt arbetsmiljöarbete har inte kunskapen som behövs för att genomföra arbetet på ett bra sätt. Genom vårt partnerprogram med anslutna konsulter inom arbetsmiljö erbjuder vi en brygga för att övervinna det problemet. Våra anslutna konsulter har alla lång erfarenhet och relevant utbildning för att guida dig vidare.

Alla konsulter som är anslutna till vårt partnerprogram har goda kunskaper i add safety. Väljer du att anlita en konsult för att gå igenom din verksamhet och bygga upp checklistor som är optimerade och anpassade för just er, då kopplar vi samman konsulten med ert adminkonto. Konsulten kan därefter i samarbete med dig bygga upp systemet och löpande följa upp och analysera inlämnade rapporter och checklistor. Uppföljning och analys ger därefter bättre möjligheter att identifiera brister som kan åtgärdas i ert förbättringsarbete.

Kostnaden för att anlita en konsult genom vårt partnerprogram sätts av konsulterna själva och ingår alltså inte i kostnaden för add safety.

Kontakta oss på telefon 054-85 35 00 alternativt på mail kontakt@addsafety.se så hjälper vi dig i kontakt med en passande konsult.

Anslutna konsulter
Daniel Lindh
Med lång erfarenhet inom systematiskt arbetsmiljöarbete tar sig Daniel Lindh an uppdrag inom alla yrkeskategorier. Även om det är ett lagkrav att ha ett fungerande systematisk arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) så är syftet att ingen ska skadas av sitt arbete dels fysiskt eller psykosocialt. Alla har rätt att få komma hem oskadda.
Add Safety möjliggör en byggsten i ert systematiska arbetsmiljöarbete och våra samarbetspartner möjliggör att det fungerar tillsammans med ert systematiska arbetsmiljöarbete  Tillsammans är vi starka!
Kontakt: Daniel Lindh
Telefon: 073-840 36 22
Vill du bli konsultpartner
Add safety är en plattform för samarbetet mellan dig som extern konsult och organisationen som anlitar dig. En plattform som ger dig oändliga möjligheter att komma närmare din kund genom att arbeta i samma plattform.
Allt ingår för dig som konsultpartner
Med konsultpaketet får du tillgång till dina kunders arbete med checklistor och incidentrapporter samt kan ta del av statistiken på samma vis som kunden. Du genomför förändringar i förbättringsarbetet och kan tillsammans med kunden på ett enkelt vis följa upp det arbetet.
Back to Top