Daglig tillsyn

Kom igång snabbt med underhållsarbetet till din organisation. Färdiga checklistor för daglig tillsyn. Enkelt - smidigt - effektivt

Daglig tillsyn
Så viktigt att det görs regelbundet men också så lätt hänt att det inte blir gjort. Med add safety har vi gjort det lätt att utföra den dagliga tillsynen och vi kan också påminna om den dagliga tillsynen via en notis till telefonen, så den inte glöms bort. Add safety finns både som app och i blockform.
Daglig tillsyn i appen add safety
Med Add safetys app får ni en "okrånglig" lösning som är lätt att använda och snabb att komma igång med. Vi erbjuder färdiga checklistor för olika typer av daglig tillsyn. Lika lätt som du väljer en befintlig checklista, lika lätt är det att förändra en checklista eller bygga en egen. Enkelt - smidigt - effektivt!
Appen Add safety är ett skalbart verktyg både i funktionalitet och i antal användare i er organisation. Från endast en användare kan ni välja att använda de huvudsakliga funktionerna i appen till att även få tillgång till avancerade funktioner för statistik, analys, åtgärdsplaner för incidenter, påminnelser, dokumentlänkning m.m. via ett molnbaserat adminverktyg.
Vill du veta mer om appen add safety så kan du läsa mer här - eller boka visning här...

Daglig tillsyn i blockform
Våra block för daglig tillsyn och riskbedömningar har varit en storsäljare under många år. Fortfarande är det många som föredrar blocken och det ser vi som ett kvitto på att det är en riktigt bra produkt.
Läs mer om våra block för riskbedömning och daglig tillsyn här...

Vi har färdiga checklistor för tillsyn av:
• Lastbilar
• Maskiner
• Truckar
• Hjullastare

Samtliga checklistor kan du vid behov förändra och anpassa i appen för att bättre passa er organisation. Lika enkelt är det för dig att bygga en helt ny checklista som är helt och hållet anpassad för er verksamhet. Även i blocken kan vi anpassa både checklistor och övrigt innehåll för att bättre passa med er organisations behov och profil.
Back to Top