add safety goes digital

En blogg om utvecklingsarbetet av nästa generations smarta verktyg för riskanalyser och personliga checklistor.

Ta del av utvecklingsarbetet
Väntar du lika otåligt som vi gör på dagen då vi äntligen kan "go live" med add safety. Vad roligt i så fall! Vi skall göra allt vi kan för att hålla dig uppdaterad med vad som händer. Allt eftersom vi går in i nya faser och tar nya kliv i utvecklingsarbetet så skriver vi några rader här som du kan ta del av. Ett tips är också att du anmäler dig till vårt nyhetsbrev så får du automatiskt ett mail när bloggen uppdaterats.
2020-04-24

Nya funktioner i add safety
Efter att testpiloterna lämnat in sina slutrapporter har vi även haft uppföljningsmöten med flertalet piloter. Piloterna har varit en stor tillgång för utvecklingen av add safety och vi är enormt tacksamma för tiden och engagemanget de har lagt ned.
Några av de funktioner som vi valt att lyfta in efter samtal med piloter kommer här:
- De frågor som bygger checklistorna kommer i nästa version vara möjligt att styra vad som är en avvikelse och inte. Det öppnar upp nya möjligheter för hur frågorna formuleras.
- Utökade möjligheter att filtrera statistik mellan olika datumintervall.
- Utökade möjligheter att filtrera statistik över inträffade incidenter.
Det var några av de nyheter som är att vänta och som kommer lyfta add safety ytterligare!
______________________________________________
2020-04-02
Pilotperioden avslutad
Nu är pilotperioden slut för båda pilotgrupperna.
Vi har haft en pilotgrupp igång i Stockholm samt en i Kil. De båda grupperna har använt verktyget på två helt olika vis utifrån sin arbetssituation. Synpunkterna och förslagen har därmed skilt sig ganska mycket mellan grupperna.
För oss har det varit den perfekta kombinationen och utfallet av pilotperioderna har blivit precis så bra som vi på förhand hoppades.
Vi har tagit emot många synpunkter både på vad som varit bra och vad som behöver rättas till. Många förslag på nya funktioner har också lämnats in. Sammantaget tycker vi att vi fått en bra bild över vad som behöver åtgärdas och vad systemet har för möjliga utvecklingsområden för framtiden.
Vi vill rikta ett jättestort tack till er som medverkat i pilotperioden. Det har stor betydelse för oss och för att kunna bedöma hur behovet ser ut.
______________________________________________
2020-03-26
Följ utvecklingen via Linked In
Vi har skapat en sida på Linked In med namnet ”add safety appen”. Följ gärna den sidan om du är intresserad av verktygets fortsatta utveckling.
______________________________________________
2020-01-27
Piloter hjälper oss testa
Vi har nu satt igång två olika pilotgrupper som skall hjälpa oss testa systemet. Vi ser pilotperioden som kanske den allra viktigaste delen av add safetys utveckling. Det är nu vi hoppas få svar på hur väl systemet fungerar i praktiken, inte bara i teorin. Buggar, förändringar och tips på nya funktioner är svar som vi hoppas få när slutrapporterna lämnas in.
Piloterna verkar laddade, jag tror de kommer ge add safety en riktig utmaning - såklart antar vi utmaningen!
Back to Top