2020-11-15
Är SAM lika självklart i din organisation som ekonomin?
Att jobba med företagets arbetsmiljö borde vara lika självklart som att jobba strukturerat med företagets ekonomi.
För dom flesta företag är det en självklarhet att anlita en revisor och att ha kompetent personal på ekonomiposten. Det borde vara lika självklart att man anlitar kompetens antingen som anställd personal eller som konsult även för att arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

2019 inträffade 130 000 arbetsplatsolyckor runtom på svenska arbetsplatser. 48 personer kom aldrig hem igen enligt statistik från Arbetsmiljöverket.
Vi som utvecklar add safety vill vara delaktiga i kampen för att minska antalet olyckor ute på svenska arbetsplatser.
Add safety som digitalt verktyg
Med lanseringen av vårt nya digitala verktyg add safety tillgängliggör vi ett modernt, dynamiskt, insiktsfullt och okomplicerat verktyg som verkligen kan hjälpa dig och din organisation i arbetet med att identifiera risker. Skulle olyckan ändå vara framme så finns funktionalitet för att incidentrapportera samt att skicka förbättringsförslag.
Genom verktyget add safety kan vi hjälpa till med funktionaliteten.

Konsultpartner
Till vårt digitala verktyg add safety lanserar vi programmet konsultpartner. Vårt partnerprogram för arbetsmiljökonsulter syftar till att tillgängliggöra kompetensen till företag och organisationer som har behov av extern hjälp. Det går helt enkelt till så att vi kopplar på en av våra anslutna konsulter på ert konto i add safety. Konsulten lägger en plan tillsammans med er på vilket sätt och i vilken omfattning hen skall hjälpa till. Det kan t.ex. vara genom att hjälpa till att bygga relevanta checklistor för ert konto, analysera data och rapporter eller ta ett helhetsgrepp om er organisations arbetsmiljö. Omfattning och prissättning kommer ni överens om direkt med konsulten och omfattas således inte av prenumerationen hos add safety.
Genom vårt partnerprogram för arbetsmiljökonsulter kan vi hjälpa till med kompetensen.
Utbildning
Kanske är det inte en konsult er organisation är i behov av?
Kanske passar det bättre för er organisation med riktade utbildningsinsatser.
I samarbete med Safety First Academy erbjuder vi unika utbildningar med fokus på praktiska arbetssätt och verktyg inom arbetsmiljö och byggarbetsmiljö. Dessa är framtagna efter åratal av arbete inom branschen, så du kan känna dig trygg med att Safety First Academy vet vad du och dina projekt behöver.
Genom vårt samarbete med Safety First Academy utbildar och kvalitetssäkrar vi framtidens ledare inom arbetsmiljö och byggarbetsmiljö.

Add safety - vi utmanar gårdagens självklarheter.
Tillsammans räddar vi liv!

Back to Top