Riskanalys app!

Ta steget in i den digitala världen även med ert arbetsmiljöarbete. Med add safetys app förändrar vi synen på hur arbetet med att identifiera risker på arbetsplatsen görs. Add safetys digitala verktyg är verkligen något utöver det vanliga. Du kan såklart utföra dina riskanalyser i en app direkt i din smartphone. Rätt skönt tycker de som testat att utföra riskanalysen från telefon, "den har man ju alltid med sig..."
Men add safety är så mycket mer än bara riskanalyser i en app.
Appen
Jobbar du som underentreprenör är add safety idealisk. Varierar det vilken som är din uppdragsgivare från dag till dag så kan du enkelt ta del av respektive beställares checklistor. Du kan även välja att skapa konto i adminverktyget för att skapa egna checklistor. Inträffar en incident så skickar du enkelt och smidigt en rapport från appen, likaså om du har ett förbättringsförslag. I historiken hittar du tidigare inlämnade checklistor och incidentrapporteringar och kan där också välja att dela dem per mail vid behov.
Admin
Den största skillnaden mot blocken ligger i adminverktyget. Härifrån bygger du upp de checklistor som är aktuella för er verksamhet. Har ni flera olika arbetsställen och olika typer av arbeten som utförs så kan ni bygga in dynamiska kombinationer. Det gör frågorna relevanta och det ger betydligt större möjligheter att avstyra en incident eller olycka.

Analysmodul
I adminverktyget har vi också byggt in en modul som underlättar i ert arbete med att analysera arbetet med riskanalyser och incidenter. Analysmodulen ger en överskådlig bild över vilka frågor som har flest avvikelser och vart de största riskmomenten finns. Slutsatserna er organisation kan dra från analysmodulen tar ni med er i det fortsatta förbättringsarbetet inom organisationens arbetsmiljöarbete.

Funktioner i verktyget add safety
Dynamisk anpassningsbara checklistor för riskanalyser
Incidentrapportering
Förbättringsförslag
Analysmodul för förbättringsarbete
Arbeta även i utrymmen utan uppkoppling (app)


Back to Top