Appen

Riskbedömning & daglig tillsyn direkt i din mobil

Add safety
Appen för riskbedömning och daglig tillsyn!
Ta steget in i den digitala världen även med ert arbetsmiljöarbete. Med Add safetys app förändrar vi synen på hur arbetet med att identifiera risker och avvikelser på arbetsplatsen görs. Add safetys digitala verktyg är verkligen något utöver det vanliga. Du kan såklart utföra dina riskanalyser och dagliga tillsyn i en app direkt i din smartphone. Rätt skönt tycker de som testat, "den har man ju alltid med sig..."
Men Add safety är så mycket mer än bara checklistor i en app.
Appen

Jobbar du som underentreprenör är Add safety idealisk. Varierar det vilken som är din uppdragsgivare från dag till dag så kan du enkelt ta del av respektive beställares checklistor eller använda dig av färdiga checklistor från oss. Du kan även välja att skapa konto i adminverktyget för att skapa egna checklistor. Inträffar en incident så skickar du enkelt och smidigt en rapport från appen, likaså om du har ett förbättringsförslag. I historiken hittar du tidigare inlämnade checklistor och incidentrapporteringar och kan där också välja att dela dem per mail vid behov.

Admin
Den största skillnaden mot blocken ligger i adminverktyget. Härifrån har du möjlighet att bygga specifika checklistor som är aktuella för er verksamhet. Har ni flera olika arbetsställen och olika typer av arbeten som utförs så kan ni bygga in dynamiska kombinationer. Det gör frågorna relevanta och det ger betydligt större möjligheter att avstyra en incident eller olycka.
Analysmodul
I adminverktyget har vi också byggt in en modul som underlättar i ert arbete med att analysera arbetet med riskanalyser och incidenter. Analysmodulen ger en överskådlig bild över vilka frågor som har flest avvikelser och vart de största riskmomenten finns. Slutsatserna er organisation kan dra från analysmodulen tar ni med er i det fortsatta förbättringsarbetet inom organisationens arbetsmiljöarbete.

- Funktioner i verktyget Add safety
- Dynamisk anpassningsbara checklistor för riskanalyser, riskbedömningar och daglig tillsyn
- Incidentrapportering
- Förbättringsförslag
- Analysmodul för förbättringsarbete
- Arbeta även i utrymmen utan uppkoppling (app)
- Koppla dokument och bilder
- Ärende & åtgärdshantering

Vi finns med er hela vägen
Själva poängen med Add safety är att arbetet med riskbedömningar och daglig tillsyn ska kännas lättare och roligare. Om vi lyckas med det så blir det arbetet mer sannolikt också gjort vilket är en grundförutsättning för att påbörja ett proaktivt safetyarbete. Som en konsekvens av den tanken är vår support med och stöttar i alla tänkbara situationer som kan uppstå. Vi är gärna involverade i uppbyggnaden av er organisation i Add safety likaväl som när en checklista ska förändras.

Är du intresserad och vill komma igång med Add safety - kom igång...


Våra paket
Back to Top